hizmetler_thk_star_-fw

TOPTAN HAT KİRALAMA HİZMETİ NEDİR?

Toptan Hat Kiralama hizmetinde müşteri-santral arasındaki hat fiziksel olarak yerleşik operatörde kalır, alternatif operatör, aylık sabit hat ücretini yerleşik operatör adına müşteriden tahsil eder ve aboneler sabit ücret için çift fatura ödeme zorunluluğundan kurtulur.

Aboneler; yeni hat başvurusu, iptal, hat nakli veya arıza kaydı gibi tüm başvuru ve işlemleri için yalnızca Voice Telekom ile muhatap olarak tüm kurumsal ses hizmetlerini tek elden almaktadırlar.

TOPTAN HAT KİRALAMA HİZMET ALIMININ AVANTAJLARI NEDİR?

 • Düşük aylık sabit ücret ( Mevcut operatörünüzde her hattınız için ayrı ayrı 24,70-TL’lik bir sabit ücret ödemektesiniz bu ücret 15-TL’ye indirmiş olacaksınız.)
 • Dakika bazlı ücretlendirme değil, saniye bazlı üzretlendirme.
 • Havuz Sistemi Düşük Maliyetli Tarife Paketleri (Tüm hatlarınızın kullanımı için) – Tek Paket : Tüm hatlarınızın toplam görüşmeleri için kullanımınız kadar tek bir paket tanımlaması yapılacak ve bu sayede her hattınız için ayrı ayrı paket tanımlamanıza gerek kalmayacaktır.
 • Paket Aşımı Derdiniz Yok! ( Bu ay fazla görüşme yaptım ve paketi aştım yüksek ücret ödeyeceğim gibi bir derdiniz olmayacaktır. Tüm görüşmeleriniz ay sonunda toplanarak esnek bir paket tanımlaması uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır.)
 • Tek Fatura (Tüm Hatlarınız için)
 • Tek Bir Talep Formu : Voice Telekom Toptan Hat Kiralama Hizmetine tüm hatlarınız için tek bir talep formu

tarifeler-fw

karsilastirma 2000dk


 

karsilastirma 5000dk


 

KURUMSAL ABONELİK İÇİN

 • Abone sözleşmesi ( her sayfası kaşe ve imzalı şekilde )  Sözleşme Örneğiadobe-pdf-icon
 • İmza sirküleri ( Sözleşmeyi imzalayan yetkili kişiye ait )
 • Kimlik fotokopisi ( Sözleşmeyi imzalayan yetkili kişiye ait )
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Kurumsal numara taşıma formu ( Numara taşıma yapılacak ise ve kaşe, imzalı şekilde ) Form Örneğiadobe-pdf-icon

BAŞLICA REFERANSLARIMIZ..

Önemli Duyuru


btk-logoBTK (bilgi teknolojileri ve iletisim kurumu)

Toptan hat kiralama kapsamında hizmet alan numaraların taşınabilmesine ilişkin düzenleme onaylandı.

 

NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR’A EKLENEN MADDE

Toptan Hat Kiralama kapsamında numara taşınabilirliği süreci

MADDE 10/A- (1) Toptan hat kiralama kapsamındaki numara taşıma taleplerinin
değerlendirilmesinde bu maddede belirtilen süreç uygulanır.

(2) Yönetmeliğin 7’nci maddesine uygun olacak şekilde alınan taşıma talepleri, taşıma talebi iletim süresi içerisinde, verici işletmeciye iletilmek üzere NTS’ye gönderilir. Talep içerisinde, toptan hat kiralama kapsamında hizmet alan numaralar dışında bir numaranın bulunması durumunda, talep NTS tarafından reddedilir. NTS (Numara Taşınabilirliği Sistemi)

(3) Taşıma talebinin iletim süresi azami bir gündür.

(4) Verici işletmeci, Yönetmeliğin 8’inci maddesine uygun olacak şekilde aboneye ait numara ve kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder ve doğrulama sürecinin onaylanması
durumunda bu mesajda taşıma tipi olarak toptan hat kiralama seçeneğini ve şebeke işletmecisi olarak Türk Telekom’u seçerek, taleple ilgili cevabını azami 1 gün içerisinde Türk Telekom’a iletilmek üzere NTS’ye gönderir. Numara taşıma doğrulama sürecinin red ile sonuçlanması halinde ise taleple ilgili cevabını azami 1 gün içerisinde alıcı işletmeciye iletilmek üzere NTS’ye gönderir.

(5) Türk Telekom ise taşınması talep edilen numaranın toptan hat kiralama kapsamında hizmet alıp almadığını kontrol eder. Toptan hat kiralama kapsamında hizmet alması durumunda, taşıma işleminin gerçekleşme zamanını, mümkün olduğu ölçüde abone tercihini de dikkate alarak belirler ve taleple ilgili cevabını alıcı işletmeciye iletilmek üzere azami 1 gün içerisinde NTS’ye gönderir. Toptan hat kiralama kapsamında hizmet almaması durumunda ise yine aynı süre içerisinde red mesajını, alıcı işletmeciye ve verici işletmeciye iletilmek üzere NTS’ye gönderir.

(6) Taşıma için belirlenen tarih ve saat alıcı işletmeci tarafından aboneye, NTS tarafından da ilgili tüm işletmecilere duyurulur. Söz konusu tarih ve saat, Türk Telekom’un işletmecinin numaranın taşınması talebine ilişkin cevabını gönderdiği andan asgari 24 saat, azami iki (2) gün sonrasıdır. Belirlenen zamanda, ilgili mevzuata uygun olarak Türk Telekom deaktivasyonu, verici işletmeci sistemlerinde gerekli güncellemeleri, alıcı işletmeci ise aktivasyonu gerçekleştirir.

(7) Abonenin, toptan hat kiralama kapsamındaki numara taşıma talebinden vazgeçmesi halinde, bu durum verici işletmecinin taleple ilgili cevabını NTS’ye iletmesinden önce olacak şekilde, alıcı işletmeci tarafından NTS üzerinden verici işletmeciye bildirilir.

(8) Toptan hat kiralama kapsamındaki numara taşıma işlemlerinde taşıma talebinin kontrol süresine ilişkin hesaplamalar ve deaktivasyonda uyulacak süreler açısından Türk Telekom, ilgili mevzuatta yer alan verici işletmeci yükümlülüklerine tâbidir. Türk Telekom, taşıma talebinin kontrolü sürecinde sadece, taşınması talep edilen numaranın toptan hat kiralama kapsamında hizmet alıp almadığının kontrolü ve taşıma zamanının belirlenmesinden sorumludur.

(9) Türk Telekom açısından, taşıma talebinin kontrol süresine ve deaktivasyon süresine ilişkin olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere uyumun değerlendirilmesinde, toptan hat kiralama kapsamında hizmet almakta iken taşınmış numaralar, Türk Telekom şebekesinden taşınan Yalın DSL ve YAPA ihtiva etmeyen ve ISDN hizmeti kapsamında bulunmayan numaralarla birlikte değerlendirilir.

(10) Verici işletmeci açısından, taşıma talebinin kontrol süresine ilişkin olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere uyumun değerlendirilmesinde, toptan hat kiralama kapsamında hizmet almakta iken taşınmış numaralar, verici işletmeci şebekesinden taşınan numaralarla birlikte değerlendirilir.

(11) Taşınma talebinde bulunan abone, başvuru sırasında alıcı işletmeci tarafından, taşınacak numara ile ilişkili DSL aboneliği varsa, numaranın taşınması ile söz konusu DSL bağlantısının kesileceği konusunda bilgilendirilir.
Toptan Hat Kiralama kapsamında altyapı sağlama yükümlülüğü MADDE 10/B- Türk Telekom, coğrafi numara taşınabilirliği ve coğrafi olmayan numara taşınabilirliğini sağlamakla yükümlü işletmecilere, taşıma talebine konu numaranın toptan hat kiralama kapsamında hizmet alıp almadığı bilgisini elde edebileceği bir altyapı sağlamakla yükümlüdür.